МРК Башкармалыгынын төрайымы:

Кожоярова Гулсина

МРК Башкармалыгынын төрайымынын орун басары:

Кожокматова Жылдыз

Башкармалыгынын мүчөлөрү:

Рахматова Ракия

Ниязова Жылдыз

Алияскаров Марат