Кыргыз Республикасынын медиаторлордун коомдоштугу
Ыктыярдуулук. Купуялуулук. Медиатордун бейтараптыгы.

Медиаторлорунун республикалык коомдоштугу

2018-жылдын 3-майында медиаторлордун биринчи Республикалык Съезди болуп, “Кыргыз Республикасынын медиаторлорунун  республикалык коомдоштугу” Коомдук бирикмесин түзүү кабыл алынган, ошондой эле  Хартия, Мүчөлүк тууралуу жобо, Байкоо кеңеши тууралуу жобо, Башкаруу тууралуу жобо, Ревизия Комиссиясы тууралуу жобо жана Башкаруу органы шайланган.

Медиация деген эмне?

Медиация – нейтралдуу тарап менен уюштурулган сүйлөшүүлөр – медиатор,

Жеке жак медиатор боло алат, эгер

Төмөнкү жеке адам медиатор боло алат: 1) 25 жаш курагына чыккан: 2) жогорку билими бар; 3) медиация боюнча кошумча билим алуунун жыйынтыгы боюнча сертификат алган; 4) ушул Мыйзамга ылайык медиатордун күбөлүгүн алган.

Разрешение спора без обращения в суд

Стороны сами вырабатывают вариант разрешения

Медиация боюнча кошумча билими жана сертификаты бар

Обучен медиативным техникам

Медиациянын артыкчылыгы

Каражатынызды жана убактынызды үнөмдөйт

Соттук кийлигүүшүсүз жанжалды чечүү

Купуялуулук

Тараптардын ортосундагы чыр-кыскартуу

Стандарттык эмес ийкемдүү чечим

(Русский) Сферы применения медиации

Семейные конфликты:
 • - Наследство
 • - Раздел имущества
 • - Совместное воспитание детей
 • - Конфликты с близкими и родственниками
Трудовые конфликты:
 • - Условия труда
 • - Оплата труда
 • - Выплаты и компенсации
 • - Увольнение
Гражданские конфликты:
 • - Недвижимость
 • - Земля
 • - Деловая репутация
 • - Интеллектуальная собственность
Коммерческие конфликты:
 • - Купля-продажа
 • - Аренда
 • - Поставка
 • - Оказание услуг
(Русский) Сферы применения медиации:

Кечиресиз, бул тилде жеткилүктүү эмес.

Медиация стадиялары

Медиация процедурасы бир нече этаптан турат, ар бир этаптын өзүнүн мааниси жана максаты бар. Медиация ийгиликтүү өтүшү үчүн ар бир этап өзүнүн максатына жетишкенден  кийин кана кийинки этапка  өтүшү керек.

Медиацияга даярдык
Маалыматтык  жолугушуу – медиатор тараптарга: медиация процедурасынан  эмнени күтсө болот, бул процедура кантип өтөт жана кандай жол-жоболор менен өтөөрүн түшүндүрөт. Мындан тышкары, тараптарга тиешелүү болгон процедуралык суроолор каралат.
Медиация жүргүзүү процедурасы
Бул стадияда  тараптар  талаштарды  чечүү үчүн өз ара пайдалуу жана  кызыкчылыктарын чагылдырган тандоолорду караштырышат, ал эми медиатор процедураны  көзөмөлдөйт. Медиация процедурасында медиатор тараптар менен бирге,  же болбосо ар бир тарап менен өз-өзунчө  жолгула алат ( өз-өзүнчө жолугуу кокус деп аталат)
Медиацияны аяктоо
Медиация процедурасынын жардамы менен бир натыйжага келгенде медиация макулдашуусуна кол  коюлат, ошондой эле макулдашууну уюштуруу, жөнгө салуу боюнча суроолор талкууланат, ушу менен медиация процедурасы аякталат.
(Русский) Медиаторов обучили проведению онлайн медиации

Кечиресиз, бул тилде жеткилүктүү эмес.

Pin It on Pinterest